Õpiülesanded

Õppekäik rabas

Rabas liikumine on igal aastaajal tõeline elamus. Selle sügisesest värvideküllusest, talvisest kargusest ning varakevadistest helidest saab aimu ainult see laps, kes on ise soos käinud. Juuresolevad töölehed on õpetajale abimaterjaliks õppekäikude läbiviimisel. Aktiivõppe ülesannete kaudu tutvustatakse raba elutingimusi, liike ja nende kohastumusi ning toitumissuhteid.

Tööleht Kevadine raba

Elutingimused rabas. Rabataimed ja nende kohastumused.

Värviline · Mustvalge

Tööleht "Sügisene raba"

Raba- ja mineraalmullad. Turbasamblad ja turba moodustumine.

Värviline · Mustvalge

Tööleht "Talvine raba"

Loomade tegutsemisjäljed. Toiduahel raba elukoosluses.

Värviline · Mustvalge

AUTORID

x

Tekstid: Marko ja Tarvo Valker

Videomaterjal: Remek Meel

Loodushelid: Veljo Runnel

Diktoritekst: Rain Simmul

Õpiülesanded: Elo Hermann, Marge Nelk, Marko Valker

Kaardimaterjal: Tarmo Evestus

Programmi kujundus: Mobsu OÜ

Tehniline lahendus: Reemuslab OÜ

Programmis kasutatud fotod on tehtud alljärgnevate loodusfotograafide või fotohuviliste poolt: Arne Ader, Arvi Anderson, Tiit Hunt, Gaida Jakson, Mati Martinson, Margus Muts, Ivar Ojaste, Aivar Ruukel, Bert Rähni, Maris Sepp, Valeri Štšerbatõh, Urmas Tartes, Joosep Tuvi, Andres Tõnisson, Kristjan Tõnisson, Maie Kotkas, Anett Haljasorg, Marko Valker, Tarvo Valker

Õppevara valmimisele on kaasa aidanud järgmised organisatsioonid: Kohila Gümnaasium, Kohila Vallavalitsus, Kotkaklubi, Riigimetsa Majandamise Keskus ja AS Turvas.

Programmi koostajad tänavad abi eest: Heiki Hepner, Edith Maasik, Kirsti Solvak, Kristel Talkop

Keskkonnainvesteeringute KeskusÕppematerjal on koostanud OÜ Naturewalk Kohila Keskkonnahariduse Keskuse tellimusel.

Selle koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

loading...