Karstinähtused

Rabivere raba asub veelahkmealal. Raba lääneosast algavad kraavid on ühenduses Kasari jõega, mis viib oma vee Väinamerre. Rabast ida pool saab alguse Keila jõgi, mis suubub Soome lahte. Siinne ulatuslik soostik asub kahe suure vesikonna piirialal.

Rabivere raba eripära on seda ümbritsevate alade karstirohkus. Sood ümbritsev madalam pinnas koosneb pehmetest lubjakividest, millesse voolav vesi üha uusi käike uuristab. Soost väljuvast üheksast ojast seitse suubuvad seda ümbritsevatel karstialadel karstilõhedesse.

Rabast väljuv vesi uuristab maapinnale voolusänge ning suuri karstilehtreid. Suurvee ajal täituvad need veega. Kohati voolab vesi maa-aluste jõgedena.

Üheks omapärasemateks karstiveekogudeks on Kõnnu raba lääneservas asuvad Sopi järvikud. Need paiknevad raba ning paeastangu piiril. Siit imbub vesi läbi paekivis olevate lõhede põhjavette.

Rabivere rabas ja selle ümbruses on looduskaitse alla võetud neli tähtsamat karstiala. Need on Nõmme kuristik, Hageri karstiala, Aandu karstiala ning Urge kuristik.

Mängi programmi

 

 

 

 

 

AUTORID

x

Tekstid: Marko ja Tarvo Valker

Videomaterjal: Remek Meel

Loodushelid: Veljo Runnel

Diktoritekst: Rain Simmul

Õpiülesanded: Elo Hermann, Marge Nelk, Marko Valker

Kaardimaterjal: Tarmo Evestus

Programmi kujundus: Mobsu OÜ

Tehniline lahendus: Reemuslab OÜ

Programmis kasutatud fotod on tehtud alljärgnevate loodusfotograafide või fotohuviliste poolt: Arne Ader, Arvi Anderson, Tiit Hunt, Gaida Jakson, Mati Martinson, Margus Muts, Ivar Ojaste, Aivar Ruukel, Bert Rähni, Maris Sepp, Valeri Štšerbatõh, Urmas Tartes, Joosep Tuvi, Andres Tõnisson, Kristjan Tõnisson, Maie Kotkas, Anett Haljasorg, Marko Valker, Tarvo Valker

Õppevara valmimisele on kaasa aidanud järgmised organisatsioonid: Kohila Gümnaasium, Kohila Vallavalitsus, Kotkaklubi, Riigimetsa Majandamise Keskus ja AS Turvas.

Programmi koostajad tänavad abi eest: Heiki Hepner, Edith Maasik, Kirsti Solvak, Kristel Talkop

Keskkonnainvesteeringute KeskusÕppematerjal on koostanud OÜ Naturewalk Kohila Keskkonnahariduse Keskuse tellimusel.

Selle koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

loading...